2017 Yılı Genel Kurul Tebliği

SAYIN ORTAĞIMIZ

Safe Grup İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret A.Ş ünvanlı şirketimizin 2017 yılı olağan genel kurulu 04/04/2018 tarihinde saat 15.00’ da  şirket merkezi olan Cinnah Caddesi 52/1 Çankaya /Ankara  adresinde yapılacaktır.

Genel Kurulumuza ait ilan ana sözleşmemiz ve TTK hükümlerine göre yapılmış ve  olağan genel kurul ilanı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 19.03.2018 tarih 9539 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.(ek-1)

Siz sayın ortağımızın genel kurulumuza bizzat katılmanızı, katılamaz iseniz noterden vekaletname (ek-3) ve imza sirküleriniz ile sizi temsil edecek bir kişiyi göndermenizi rica ederiz. Saygılarımızla

Safe Grup İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret A.Ş

Yön.Kur. Bşk.             Yön.Kur. Muh.Üye

M. Ziya Kahraman         Koray Güngör Şanal